++++ ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference ข้อราชการเร่งด่วน++

^^วันอังคาร  ที่ 24  เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.00 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference  เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1     //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน