สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO conference

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์  บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ร่วมประชุมทางไกลผ่านทางระบบ VDO  conference  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงข้อข้าราชการเร่งด่วน ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒