สพป.สกลนคร เขต 2 รับฟังข้อราชการ จาก สพฐ.

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยรองฯ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ผอ.กลุ่มและศึกษานิเทศก์ รับฟังข้อราชการเร่งด่วนผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์  ณ ห้องรวมพลัง สพป.สกลนคร เขต 2  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องการจัดระบบการเรียนการสอนในช่วงมีการระบาดของโควิด 2019 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารงานบุคคลในการคัดเลือกบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาในช่วงนี้ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์โควิด 2019 จะเข้าสู่ภาวะปกติ    …..ชุลีพร/ข่าว