สพม.3 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิรับมือไวรัสโควิด-19

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ถือแนวปฏิบัติมาตรการรับมือไวรัสโควิด-19 ตามที่ สพฐ. ได้ออกมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) โดยจัดตั้งจุดคัดกรองและจัดเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิ ทางเข้า-ออก/ ประตูอาคารสำนักงานฯ ทำความสะอาดห้องน้ำเป็นระยะ ๆ ติดประกาศเตือนการสวมหน้ากากอนามัยที่หน้าห้องทำงาน ตลอดจนใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ/ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป เตรียมเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะอันตราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ติดสติกเกอร์สีเพื่อจำแนกผู้ที่ผ่านการคัดกรองในแต่ละวันก่อนไปทำงานควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้สำหรับตนเองและเพื่อนร่วมงานหากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ภาพ/ข่าว: น.ส.กมลลักษณ์ ลอยพูน ปชส.สพม.3