การประชุม Video Conference “การประชุม ผอ.สำนักงานเขต ทั่วประเทศ

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference “การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ” ณ ห้้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ.ร่วมประชุมมอบนโยบายแนวทางการบริหารงานภายในหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

รับชมการประชุมย้อนหลังได้ตาม Link https://www.facebook.com/obectvonline/videos/960711404326898/?v=960711404326898