สพป.นครพนม เขต ๑ กิจกรรม Big Cleaning day

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสพท.นครพนม เขต ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ นำบุคลากรในสังกัดจัดกิจกรรม Big Cleaning day มาตรการในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) โดยกำหนดให้แต่ละกลุ่มงานรับผิดชอบในการทำ ๕ ส อย่างเร่งด่วน