ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ผ่านระบบ VIDO Conference

 

 

วันที่ 24  มี.ค 63 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  พร้อมด้วย นายมิน    ประจวบวัน   ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม   ดร.อนุนาถ  ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าที่หน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม  ผอ.เขต  ทั่วประเทศ  ผ่านระบบ Video Conference  เพื่อเป็นการบริหารงานในสภาวะวิกฤต รับทราบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19    การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน   การขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่     กักตัวคนกลุ่มเสี่ยง  การดูแลครูและนักเรียนที่ติดไวรัสโคโรนา-19 และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง    การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563    การสอบ รอง ผอ. สถานศึกษา การเปิดภาคเรียน การจัดซื้อหนังสือเรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนการศึกษา

สามารถติดตามชมย้อนหลังที่ https://www.youtube.com/watch?v=Y-Rt7ZfiCbQ

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1