สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์,นายธิติวุฒิ นาคุณทรง,นายนิมิตร  ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับมอบนโยบายการจัดการศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การบริหารงบประมาณปี พ.ศ.2563-2564 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การจบการศึกษาของนักเรียน มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  การใช้เทคโนโลยีเครื่องมือในการสื่อสารและการนำเทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน/มาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และการบริหารงานบุคคลในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม