สพม.19 ร่วมประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Vedio Conference (มีคลิป)

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 225 เขต ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference)  ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 โดยมีหัวข้อการประชุม เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย  มติ ครม. ประกาศ ศธ. และประกาศ สพฐ.  การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน การขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวคนกลุ่มเสี่ยง  การดูแลครูและนักเรียนที่ติดไวรัสโคโรนาและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 การสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีนายอำนาจ วิชยนุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 225 เขต ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) ครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งบรรยากาศในห้องประชุมส่วนกลาง และห้องประชุมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เกือบทุกคนที่เข้าร่วมประชุมจะใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างของการนั่งประชุม เป็นต้น

สพม.19 สพม.19 สร้างความกระจ่าง เลื่อนการรับนักเรียนทุกช่องทาง

สำหรับข้อซักถามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ที่มีต่อนายอำนาจ วิชยนุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น มีประเด็นสำคัญประเด็นเดียว โดยนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นผู้ถาม เรื่องการให้สถานศึกษาเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ตามหนังสือสั่งการของ สพฐ.แต่มีบางโรงเรียนใช้วิธีรับสมัครทางออนไลน์จะได้หรือไม่ ซึ่งได้รับคำตอบว่าโดยหลักการจะต้องพร้อมกันทุกโรงเรียน ส่วนการสมัครออนไลน์ให้ทำระบบไว้ก่อนได้ แต่ต้องดำเนินการพร้อมกัน…

…………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 /รายงาน

สามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้ที่ obectv.tv https://www.youtube.com/watch?v=Y-Rt7ZfiCbQ