++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เปิดศูนย์ต้าน COVID 19++

^^วันพุธ  ที่ 25  เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 08.00 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ต้าน COVID 19 เพื่อตรวจคัดกรองบุคลากรและผู้ที่มาติดต่อราชการ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน โดยขอความร่วมมือบุคลากรให้ถือปฏิบัติดังนี้

1.สวมหน้ากากอนามัยทุกวันที่อยู่ที่ทำงาน

2.บุคลากรทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ณ  จัดคัดกรองทุกครั้งที่เข้าออกสำนักงาน ติดสติ๊กเกอร์สีคัดกรอง

3.หมั่นล้างมือให้สะอาด

4.ยืนห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร

5.ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงต่อโรค

6.ติดตามสถานการณ์โรคเพื่อปฎิบัติตัวให้ปลอดภัย   //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน