สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้มมาตรการควบคุม ป้องกัน COVID 19

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประกาศมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 โดยให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือฆ่าเชื้อ ตรวจวัดไข้ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ และติดต่อราชการ พร้อมนำคณะบุคลากรทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อภายใน ภายนอกอาคาร จัดจุดบริการคัดกรอง และจุดบริการเจลล้างมือ พร้อมแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด