สพม.36 รับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานรับรายงานตัวและให้โอวาท แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 3 ราย ประกอบไปด้วย 1.) ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ราย 2.) ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ราย และ 3.) ครูอุตสาหกรรมศิลป์ (ก่อสร้าง) จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว