สพม.36 ร่วมต้านไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ตรวจติดตามการรับมือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้จัดตั้งจุดคัดกรองและจัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณภูมิและบริการเจลแอลกอฮอล์ ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ ณ ตรงบริเวณทางเข้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีจุดบริการทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว