สพม.15 ร่วมบริจาครางวัลสลากกาชาด

นายสุธี  บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 พร้อมด้วยนางราตรี  ศรีสุวรรณ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของ เงินสด เพื่อใช้เป็นรางวัลสลากกาชาด รวมถึงการชี้แจงแนวทางการจัดงานกาชาดและงานประจำปี จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส