++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 Coaching Team ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ++

<<<<วันพฤหัสบดี   ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อพบปะคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาติดตามการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี  จำนวน 9 ราย  โดยมีนายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผา และนายปุรเชษฐ์  มธุรส  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน