สพม.19 ปลื้ม 8 นักเรียนเก่ง ทำคะแนน O-Net ม.3 เต็ม 100

นายไพรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ​(O-NET)​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 3​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​ ปรากฏว่า มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต (สพม.) 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ทำคะแนนสอบ​ O-NE T วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 8 คน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จำนวน 5 คน คือ นายนภัสกร แก้วพิภพ น.ส.ณัฐชยา พนาลิกุล นายศุภวิชญ์ โทเล น.ส.วรรณกานต์ เทพแพงตา และเมธาพัฒน์ ศิริวาลย์  โรงเรียนเลยพิทยาคม จำนวน 3 คน คือ น.ส.นพจุฑา เทียนสว่าง นายติณณ์ อุสาพรหม และนายทัตธน มณฑา

นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กล่าวว่า โรงเรียนมีนักเรียนทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน มาแล้ว 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งปีนี้เป็นการพัฒนาที่ดีขึ้น ทำคะแนนเต็มมากถึง 5 คน และเริ่มมีคะแนนวิชาภาษาไทย ที่นักเรียนทำได้สูงเกิน 80 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่ม 14%  ซึ่งทุกปี ทุกวิชา โรงเรียนยังคงรักษาค่าเฉลี่ยมาตรฐานสูงกว่าระดับประเทศ

นายกิตติชัย กรวยทอง กล่าวต่อว่า ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของนักเรียนที่ตั้งใจมุ่งมั่น ครูทุกคนที่เสียสละเอาใจใส่ รวมถึงผู้ปกครองที่ไว้วางใจ ตามแนวทางที่กำหนดขึ้นร่วมกัน คือ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้บริหาร กับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมการกำกับ ติดตาม นิเทศ เสริมแรงเป็นระยะ รวมถึงฝ่ายบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการทำ PLC เพื่อถอดบทเรียน และมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ปฏิทินปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน

ส่วนการเรียนการสอน โรงเรียนไม่มีการจัดติวหลังเลิกเรียน แต่ให้ครูผู้สอนในชั่วโมงเรียนแบ่งเวลาสอนตามเนื้อหา และเสริม เพิ่มเนื้อหาที่เป็นข้อสอบ O-net Pisa ทุกชั่วโมงก่อนหมดเวลาเรียน มีการจัดการสอบ pre O-net ด้วยระบบ online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กำหนดมาให้เป็นนโยบาย และจัดสอบ pre O-net ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดขึ้น จากนั้นนำผลการสอบ pre O-net มา PLC วิเคราะห์เจาะลึก จัดทำเอกสารประกอบ แนวข้อสอบ สื่อการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหา โดยในบางช่วงเวลามีการเสริมความรู้โดยวิทยากรภายนอกด้วย

…………………………………………………..

กฤตภาส ดวงไพชุม

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 /รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศน.วัชรี โสธรรมมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 และครูกมลชน กรวยทอง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.19