สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมทางไกล (Video Conference) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2563

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกล  (Video Conference) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2563 ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1  มีคณะรอง ผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมประชุม โดยมีผอ.ร.ร. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 รวมทั้งหมด 157 โรงเรียน ทั้งนี้สามารถรับฟังและรับชมการประชุมดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nkedu1.go.th/streaming