สพฐ.รับมอบเครื่องวัดอุณภูมิ และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

27 มีนาคม 2563  นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (สพม.6) มอบนายธนภัทร คำสุข นักวิชาการศึกษาและคณะ จาก สพม.6 จัดส่งเครื่องวัดอุณภูมิ และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม พร้อมคณะ รับมอบ เพื่อช่วยกันต่อต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ อาคาร สพฐ. 1

เพียงแข ข่าว