นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID- 19 เพื่อความปลอดภัยสำหรับบุคลากรและผู้มารับบริการ

27 มีนาคม 2563 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID- 19
เพื่อความปลอดภัยสำหรับบุคลากรและผู้มารับบริการ จึงแจ้งแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เฝ้าระวัง COVID -19
ของบุคลากรภายใน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และผู้เข้ามารับบริการ โดยขอความร่วมมือให้บริการกับผู้ที่ผ่าน
การคัดกรองคือติดสติกเกอร์สีแล้วเท่านั้น #โควิท-19

ล63