สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิตด้วยเหตุจมน้ำ

วันที่  27 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 น. นายสมัต อาบสุวรรณ์. รอง ผอ.สพป.ชย.1 พร้อมคณะ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ลงพื้นที่ช่วยเหลือดูแลครอบครัว ด.ช.วรวุฒิ  สุภาพ  นักเรียนชั้น ป. 2   โรงเรียนบ้านท่าหินโงม  สาขาวังคำแคน  ซึ่งเสียชีวิตด้วยเหตุจมน้ำ. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563  โดยมอบเงินจากกองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จำนวน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวในเบื้องต้น