สพป.ยล.3 ร่วมกับอปท.ในพื้นที่ฆ่าเชื้อทำความสะอาดสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา (โควิด -19)

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ขอความร่วมมือเทศบาลเมืองเบตง  องค์การบริหารส่วนยะรมนำรถฉีกน้ำ ฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และมีข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ร่วมขัดพื้นบริเวณถนน ลานจอดรถ จัดบริเวณสวนหย่อม ที่พักบริการผู้มาใช้บริการให้มีความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในวันศุกร์ของสัปดาห์

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เผยว่า จากข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนที่มาติดต่อประสานงานกับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ให้สถานที่ บริเวณภายในและนอกอาคารสำนักงานมีความสะอาด พร้อมทั้งยังมีมาตรการการเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการและบุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อต่าง ๆ จากตนเองและคนรอบข้าง  นอกจากนี้ยังจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของหน่วยงาน  เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น บริการสเปรย์ให้แต่ละกลุ่มทำความสะอาดฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อบริเวณโต๊ะทำงาน ห้องทำงาน โต๊ะประชุม  เพิ่มความถี่ในการทำสะอาดของแม่บ้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่ต้องสัมผัส เช่น ราวบันได ประตู เครื่องสแกนนิ้วมือและบริเวณอ่างล้างมือในห้องน้ำ  ตลอดจนในห้องทำงานให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศทั้งก่อนและหลังการทำงาน  สร้างความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อ Page Facebook Instagram กลุ่ม Line และผ่านรายการวิทยุเพื่อการศึกษา “มิติใหม่เสมายะลา เขต 3” ทุกวันพุธ เวลา 10.10 น. ทางสวท.เบตง คลื่น FM 93 MHz อีกด้วย

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ สันติ ภาพ