สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้นักเรียนยากจน

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับนักเรียนที่มีภาวะวิกฤติ/ขาดโอกาส/ยากจน/ขาดแคลน โรงเรียนละ 1 คน ซึ่งได้มีการสำรวจข้อมูลนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัด โดยในวันนี้ข้าราชการครูซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของให้กับเด็กหญิงอทิตยา ตุ้มทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ , เด็กหญิงพิชญาดา สัจจเขต โรงเรียนบ้านบึง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ,เด็กชายธารทอง รอดไป นักเรียนโรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา เด็กหญิงวิภัทร จันทร์วัฒนเดชากุล นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว เด็กชายภาณะ มิ่งแม้น นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว อำเภอทับสะแก เด็กชายอภิสิทธิ์ กลุ่นทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสัก เด็กหญิงศิริญาภรณ์ สุดยอด นักเรียนโรงเรียบ้านหนองฆ้อง เด็กชายณัฐพล ชูเชื้อ นักเรียนโรงเรียนวัดนาล้อม พร้อมนี้กลุ่มการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ร่วมประสานความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการมารับสิ่งของไปมอบให้นักเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยทั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับนักเรียนที่ประสบปัญหาการขาดแคลน ยากจน และขาดโอกาส ในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยติดต่อที่ งานประชาสัมพันธ์ และงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปข.1 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 032602031

         

 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่