สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Vedeo Conference ด้วยโปรแกรม Hangout meet app

 

เวลา 10.00 น.วันที่ 27 มีนาคม 2563 สพป.นครปฐม เขต 1 โดยการนำ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Vedeo Conference โปรแกรมhangout meet app โดยมีข้อราชการเร่งด่วน สรุปได้ดังนี้ ผอ.เขตแจ้งสถานการณ์เชื้อไวรัส Covid -19 การใช้ Line ในการติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามข้อตกลง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ต่อจากนั้น ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 แจ้งเรื่องด่วนการกรอกข้อมูลของผู้ปกครองนักเรียน แนวปฏิบัติการจบการศึกษา แนวปฏิบัติในกรณีสถานศึกษาที่ยังไม่ได้วัดผล ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 แจ้ง ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ สถานศึกษาคุณภาพ และนโยบายบันได 6 ขั้นของ ผอ.เขต ต่อจากนั้น นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ชี้แจงการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับสถานศึกษา

 

 

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1