สพป.พิจิตร เขต 1 พยายามทุกวิถีทาง

เมื่อ 27 มีนาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ทดสอบการประชุมโดยใช้ APP เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานที่บ้าน ซึ่ง สพป.พิจิตร เขต 1 จะเริ่มปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ข้อ 3 มอบงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านฯ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563