สพป.พิจิตร เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้

เมื่อ 27 มีนาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา นางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 และนางชีวารัตน์ ถัดทะพงษ์พรนิธิ นักวิชาการศึกษา เยี่ยม เป็นกำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ ดช.ธันวา ตินชาติ และ ดช.จารุพงศ์ ตินชาติ นักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่บ้านเกิดเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง