สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประสานพลัง อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ต้านภัย Covid-19

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 พร้อมด้วย นางเรวดี บุตรเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประสานความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ด้วยเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด เพื่อยับยั้งและป้องกันการระบาดของเชื้อโรค 

ทั้งนี้ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณทุกห้องที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมนี้ได้ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการฉีดพ่น ต่อเนื่องทุกเดือน ควบคู่กับการจัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day สู้ COVID – 19 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรวมพลังสร้างความปลอดภัยในช่วงเกิดวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่