สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ฉีดพ่นยาต้าน “COVID – 19”

เมื่อวันที่ 27  มีนาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยกลุ่มอำนวยการ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค  ณ บริเวณอาคาร  ห้องปฏิบัติงาน  ห้องประชุม  หอประชุม และอาคารต่าง ๆ  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลภายนอกในการมาติดต่อราชการใน สพป.ชัยภูมิ เขต  1