สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันผลิตหน้ากาก Face shield

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันผลิตหน้ากาก Face shield  เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ได้มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิค 19 ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1