สพม.20 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาด้วยโปรแกรม Hangouts Meet ครั้งที่ 5/2563

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดผ่านระบบทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม Hangouts Meet ครั้งที่ 5/2563 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  ทั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี มาใช้ในการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโดยเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์  โดยหลังการประชุมมีการตอบแบบสอบถามหากผ่านการประเมินจะได้รับเกียรติบัตรด้วย