ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีความห่วงใยในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ที่กำลังแพร่ระบาดหนักในขณะนี้

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวแบบยืนห่าง ๆ กัน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร และมีความห่วงใยในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ที่กำลังแพร่ระบาดหนักในขณะนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด จึงได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน ในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานฯ ทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อ่างล้างมือพร้อมสบู่ จัดวางไว้บริเวณทางเข้า – ออก อาคาร และบริการจุดให้บริการต่าง ๆ ภายในอาคาร และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้า – ออกสำนักงานทุกครั้งด้วย////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว