สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ณ จุดคัดกรอง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายบุคลากรในสังกัด และผู้มาติดต่อราชการ โดยมีการแลกบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทาง ราชการออกให้ ระหว่างการ เข้า-ออก อาคาร ซึ่งผู้ที่ผ่านเข้า-ออกต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเฝ้าระวังตามมาตรการของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด