ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พบบุคลากรผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการ กับบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน และปฏิบัติงานที่บ้าน ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม ZOOM ตามนโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ออกอากาศ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒