++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน สายสงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

^^^วันอังคาร   ที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น. นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการบริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) โดยมีรองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่มและศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประเมินเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน/+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
เลขที่ 98ถนนขุนลุมประพาสตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000โทร.053-611282โทรสาร.053-611445
ธีรธิดา พรหมมาแบน