สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วม พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางวนิดา สุนคร  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ   ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ