สพป.นครปฐม เขต 1 เตรียมมาตรการรับมือโควิด-19 ระดับ 3 เน้น ‘แยก หยุด เลี่ยง ปิด” ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ “ศธ.”ประกาศปรับลดเวลา-วันทำงานเหลือ 25% ของบุคลากร

 

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุม ทีมบริหาร ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เตรียมมาตรการรับมือโควิด-19 ระดับ 3 เน้น ‘แยก หยุด เลี่ยง ปิด” ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ “ศธ.”ประกาศปรับลดเวลา-วันทำงานเหลือ 25% ของบุคลากร   โดยเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมการปฏิบัติงานบุคลากรขององค์กรหลักและองค์กรในกำกับของ ศธ. ทั้งนี้ โดยให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานจำนวน 25% ของบุคลากรทั้งหมด รายละเอียดตามประกาศ
https://photos.app.goo.gl/fS1x7Znr5H6tn4yMA