สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการคัดกรองบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ดำเนินการคัดกรองบุคลากร สพป.ลำพูน เขต 2 และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยให้สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าบริเวณเขตสำนักงาน ล้างมือด้วยเจลที่มีแอลกอฮอลผสมอยู่ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร อีกทั้งบุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COIVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ, จังหวัดลำพูน และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยตั้งจุดคัดกรอง ณ บริเวณป้อมยามด้านหน้าของสำนักงาน พร้อมกันนี้ น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้