สพม.19 ถวายเครื่องราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2563

เมื่อเช้าวันนี้ (31 มี.ค. 63) นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยนายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และนางวันพร หลวงแหลม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมวางพนพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อ.เมืองเลย จ.เลย

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 241 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และกำหนดให้มีการจัดให้มีพิธีถวายราชสักการะ โดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่ทรงมีพระบรมราชคุณาประการแก่ประเทศ ทั้งด้านการศึกษา ความมั่นคงของประเทศ หรือในด้านทำนุบำรุงศาสนา