สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความรู้ SAR

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 เป็นประธานการประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.ชลบุรี เขต ๑ โดยผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับชมการจัดประชุมทาง http://gg.gg/chon1-com3 หรือ https://youtube/IshMMbob_A