ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กพ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.ท่านดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563 ) ณ ห้องประชุมวิบูล สพป.กำแพงเพชร เขต 2