สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 13/2563

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 13/2563 ประจำวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ณ กลุ่ม/หน่วยที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศคกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และผู้ปฏิบัติงาน work From Home ให้ร่วมรับชมที่บ้านของผู้ปฏิบัติงาน ภสพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2