ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นคณะทำงานตรวจติดตาม ด่านตรวจ/จุดสกัดบ้านมะเดื่อชุมพร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันที่  1  เมษายน  2563  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1เป็นคณะทำงานตรวจติดตาม  ด่านตรวจ/จุดสกัด  บ้านมะเดื่อชุมพร  ตำบลโกสัมพี   อำเภอโกสัมพีนคร  เรื่องผลการปฏิบัติงาน  ด่านตรวจ/จุดสกัด  ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด  เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง  การจราจร  การเฝ้าระวัง  หรือสังเกตผู้เดินทาง  และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019  โรคโควิด 19  โดยมี  นางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และนายสดุดี   พุทธัง  นายอำเภอโกสัมพีนคร  เป็นคณะทำงาน

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นคณะทำงานตรวจติดตาม ด่านตรวจ/จุดสกัดบ้านมะเดื่อชุมพร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID -19)