สพม.19 เว้นระยะห่างจัดประชุมคอนเฟอเรนท์บุคลากร (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19  มอบหมายให้ นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เป็นประธานการประชุมคอนเฟอเรนท์บุคลากรภายใน ครั้งที่ 1/2563 ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ผู้บริหารและหน่วยงานมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) โดยใช้ระบบออนไลน์ และให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาทำงานที่สำนักงาน ร้อยละ 25 และให้คำนึงถึงเป้าหมายของงานเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

………………………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

ประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 / รายงาน