+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม กศจ. ครั้งที่ 4/2563+++

^^^วันพฤหัสบดี   ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2563   เวลา  09.30 น.   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1 ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่4/2563    โดยนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในการประชุม ณ  ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++

ธีรธิดา พรหมมาแบน