รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ และวางแผนการทำงานให้กับลูกจ้างประจำ และยาม

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมลูกจ้างประจำ และยาม เพื่อมอบโนบายในการปฏิบัติหน้าที่ และวางแผนการทำงาน ตามประกาศ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายบุญช่วย รอดเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว