สพป.หนองคาย เขต 1 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณ อาคารสถานที่ ห้องทำงานภายในสำนักงานฯ

วันพุธที่ 1  เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณ อาคารสถานที่ ห้องทำงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรค สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ โอกาสนี้ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้มอบงบสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะเพื่อให้กำลังใจพร้อมกล่าวขอบคุณ คณะปฏิบัติงานของอบต.หนองกอมเกาะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ด้วย