สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ กับมาตรการควบคุมและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​(COVID-19)

สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ นำโดย​ นายเปรม​ คำวัฒนา​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ (COVID-19)…

การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของบุคลากร​ เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

 

ตรวจวัดอุณภูมิร่างกายบุคคลภายนอกก่อนเข้าติดต่อราชการในเขตพื้นที่

 

การทำความสะอาดโต๊ะทำงาน​ รถยนต์ราชการ​

 

Social distancing