สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขอความอนุเคราะห์ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย กลุ่มอำนวยการ นางสาวดำรง ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้ขอความอนุเคราะห์ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รอบๆ บริเวณพื้นที่ในสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ด้วยความห่วงใยและเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑