สพป.นครราชสีมา เขต 2 กิจกรรมจิตอาสา 5 ส. ทำความสะอาดบ้านป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง และความร่วมมือจากเทศบาลตำบลจักราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 5 ส. ทำความสะอาดบ้าน สพป.นครราชสีมา เขต 2 เพื่อรวมพลัง รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ทำความสะอาดสำนักงานป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการมีความปลอดภัย ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสังคม ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2

sukhum pimpasalee