สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประสานพลัง อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ต้านภัย Covid-19 รอบ 2

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 พร้อมด้วย นางเรวดี บุตรเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการร่วมดำเนินการอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่เข้ามาทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ด้วยเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด เพื่อยับยั้งและป้องกันการระบาดของเชื้อโรค เป็นรอบที่ 2 ทั้งนี้ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณทุกห้องที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพร้อมนี้ได้ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคไวรัส Covid-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการประชาชน และผู้มาติดต่อราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทีมงานทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

         

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่