สพป.ภูเก็ต Big Cleaning Day

สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อาคารสำนักงาน สภาพทั่วไปของสำนักงาน ที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้สะอาดปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)